Konferencia Rómában: a katolikusok és a Szentszék az első világháborúban

A Történettudományok Pápai Bizottsága (Pontificio Comitato di Scienze Storiche), a Római Magyar Akadémiával és a Kereszténység Történetét Tanulmányozó Nemzetközi Bizottsággal (Commission Internationale d’Histoire et d’Étude du Christianisme) közösen 2014. október 15–17. között nemzetközi konferenciát rendezett Rómában az első világháború centenáriumára emlékezve „Inutile strage”. I cattolici e la Santa Sede nella prima Guerra Mondiale („Értelmetlen mészárlás”. A katolikusok és a Szentszék az első világháborúban) címmel. A konferencia megnyitója és első napja a Vatikánban, a X. Pius teremben, a második nap pedig a Római Magyar Akadémián kerül megrendezésre. Intézetünket Fejérdy András képviselte, előadásának címe: Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök és a Nagy Háború. A rendezvény programja ITT tekinthető meg.

A Vatikán és a Római Magyar Akadémia közös tanácskozása szervesen illeszkedik azon nemzetközi konferenciák sorába, amelyek Szarajevótól Párizsig és Bécsig megemlékeznek az világégés kitöréséről. Az 1914–1918 közötti háború nemcsak az első világméretű konfliktus volt a történelemben, hanem egyben a hosszú 19. század végét és a rövid, ám annál véresebb 20. század kezdetét is jelentette. A konferencia a címét (Értelmetlen mészárlás) XV. Benedek 1917. augusztus 1-jei békefelhívásából kölcsönözte, amelyben a pápa radikálisan elítélte a háborút.

A tanácskozás célja a Katolikus Egyház és a Szentszék világháborús szerepvállalásának vizsgálata, széles európai perspektívában. Tizennégy, nagyrészt a háborúban résztvevő nemzetből összesen huszonöt előadó és négy szekcióelnök elemzi a világháború egyháztörténeti perspektíváit, igen jelentős mértékben hozzájárulva a kérdéskör teljes historiográfiai revíziójához is. A konferencia előadói részben arra a kérdésre keresik a választ, hogyan jutott el a globálisan kereszténynek tekinthető Európa egy világméretű konfliktushoz, miképpen keveredett a háborús ideológiába a vallásos argumentáció, más szavakkal: hogyan vált a vallás a háborús logika eszközévé és miképpen szakralizálta a háborút magát. Az előadások egy része vizsgálja a katolikus társadalom viszonyát a háborúhoz és a Szentszék (X. Pius és XV. Benedek pápák) állásfoglalásait a háborúval kapcsolatban. A konferencia egyik fontos célkitűzése, hogy világosabban meghatározza a Szentszék pozícióját a keresztény államok közötti konfliktusok esetén, amely nem annyira „semlegesség”, hanem sokkal inkább olyan „pártatlanság”, amely határozottan törekszik a nemzetek közötti igazságos és fenntartható béke létrehozására. Fontos tematikai csomópontot jelentenek emellett a tábori lelkészségek és a szerzetesek szerepvállalása a harctereken, a nők szerepe a hátországban és a világméretű konfliktus hatásai a missziókra.

A konferenciáról a Vatikánban 2014. október 10-én tartott sajtótájékoztatón Bernard Ardura O. Praem., a Történettudományok Pápai Bizottságának elnöke és Molnár Antal, a Római Magyar Akadémia igazgatója a szervezők részéről elmondták, hogy ez a tanácskozás nem lezárása, hanem kezdete a közös munkának, és jelezték: 2018-ban egy következő konferenciát szándékoznak szervezni az első világháború és az azt követő békerendszer következményeiről.